Gençlik ve Spor Bakanlığı 81 il genelinde toplam 1453 yurt yönetim personeli alımı yapacağını açıkladı. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanlığı başvuru kılavuzunu da yayınlandı.

Yayınlanan başvuru kılavuzuna göre Van'da da yurt yönetim personeli kadrosunda çalıştırmak üzere kadın ve erkek adaylar için toplam 15 kişilik kontenjan açıldığını bildirdi.

BAŞVURU TARİHİ

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) - 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.trhttps://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3- Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4- Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dulv e yetim aylığı hariç)

5- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6- Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8- Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10- Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11- Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Editör: Editör Editör