Küresel ısınmayla mücadelede bilinç düzeyinin ve yasal düzenlemelerin rolü

Küresel ısınma probleminin çözülebilmesi için insanların bilinç düzeyinin arttırılması oldukça önemlidir. Küresel ısınma günümüzde tüm dünyayı etkileyen çok önemli bir problemdir. Bu sorunun çözümüne yönelik tedbirler zamanında alınmazsa birçok yeni problem meydana gelecektir. Örnek olarak, kuraklık yüzünden tarımsal üretim önemli ölçüde azalacaktır. Bu durum kıtlık problemini beraberinde getirecektir. Bunun sonucunda da dünya üzerinde birçok insan açlık problemi ile karşı karşıya kalacaktır.

Küresel ısınma sonucunda oluşacak başka bir problem de su kaynaklarının azalmasıdır. Küresel ısınma yüzünden kuraklık meydana gelmekte ve yağış miktarları azalmaktadır. Bu durum da su kaynaklarının önemli ölçüde azalmasına sebebiyet vermektedir. Azalan su kaynakları dünyanın geleceği için çok ciddi bir tehdittir. Su kaynaklarının yeterli olmaması yüzünden birçok salgın hastalığın artması ihtimali vardır. Bu da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesi anlamına gelmektedir.

Küresel ısınma problemi ile etkin bir şekilde mücadele edebilmek için bu problemin bahsedilen bu olumsuzluklarının insanlar tarafından da anlaşılabilmesi gerekmektedir. Başka bir deyişle, insanların küresel ısınmanın olumsuzluklarını net bir şekilde kavramaları gerekmektedir. Bu sayede, insanlar kendi iradeleriyle küresel ısınmaya sebep olan faktörlere karşı tedbir alacaklardır. Bu yüzden, küresel ısınmanın ne kadar tehlikeli olduğu insanlara detaylı bir şekilde anlatılmalıdır. Televizyon kanaları ve sosyal medya bu süreçte aktif bir şekilde kullanılarak küresel ısınma problemine yönelik bilinçlilik arttırılabilir.

Küresel ısınmanın en temel nedenlerinden biri enerji üretiminde fosil yakıtların tercih edilmesidir. Fosil yakıtların temiz enerji kaynaklarına kıyasla en büyük avantajı maliyetlerinin daha düşük olmasıdır. Bu durum yatırımcılar bu projelere yönelmesine yol açmaktadır. Kar amacı olan yatırımcılar için fosil yakıtlar daha cazip hale gelmektedir. İşletmelerin temel amacının kar elde etmek olduğu düşünüldüğünde, daha çevre dostu olsalar bile maliyet avantajı olmayan temiz enerji projelerini tercih etmeyeceklerdir. Bu durum da küresel ısınma probleminin çözümünün önünde önemli bir engel oluşturmaktadır.